авион

 • 111овербукинг — (анг. over booking) издавање на повеќе места или резервации отколку што може да прими авион, хотел и сл. пребукирање …

  Macedonian dictionary

 • 112персер — (анг. purser благајник) главен стјуард, главна стјуардеса во авион …

  Macedonian dictionary

 • 113пилотажа — (фр. pilotage) 1. мор. а) управување со брод; 6) плата или награда за оној што спроведува брод низ опасни места 2. авиј. управување или вештина на управување со авион или со друго летало …

  Macedonian dictionary

 • 114пилотира — (фр. piloter) 1. управува со авион или со друго летало 2. спроведува брод низ несигурни и опасни места …

  Macedonian dictionary

 • 115планира — (фр. planer) 1. составува, разработува планови, проекти, нацрти 2. означува, мери, рамни некое место според определен план 3. смислува нешто, има намера 4. авиј. се спушта полека со авион со исклучен мотор или со планер …

  Macedonian dictionary

 • 116пребукирање — (анг. over booking) издавање на повеќе места или резервации отколку што може да прими авион, хотел и сл …

  Macedonian dictionary

 • 117пропелер — (анг. propeller) направа на пловен или воздухопловен апарат што се состои од два до четири дрвени или метални крака што се вртат во водата или во воздухот и на тој начин го движат бродот или леталото (авион, хеликоптер и сл.) елиса …

  Macedonian dictionary

 • 118радиолокација — (лат. radium, locatio поставување) одредување на положбата на брод или авион со метод на електронска навигација (со радио, со радиогониометар итн.) …

  Macedonian dictionary

 • 119рајд — (анг. raid) 1. пат на брод, авион, автобус и сл., патување без прекин 2. смел туристички или спортски потфат полн со опасности 3. вој. пробив на коњички, мотомеханизирани или воздухопловни сили во длабочината на непријателската територија заради… …

  Macedonian dictionary

 • 120ротодин — (лат. rotare се врти, грч. dynamis сила) авиј. вид летало, комбинација на авион и хеликоптер летнува и се спушта речиси вертикално, како хеликоптерот, но има значително поголема брзина и е многу побезбеден од хеликоптерот …

  Macedonian dictionary